Vandaag 10 jaar succesvol ondernemen

10 Jarig jubileum Esther van Bronkhorst Trainigen & Advies
Geplaatst op Sep 24, 2014 | Geplaatst in  Nieuws | Door Esther | Geen reacties

10 Jaar geleden is onze trainer Esther van Bronkhorst haar bedrijf gestart. Met haar passie en missie: “Ik wil heel Nederland beter leren telefoneren” heeft zij haar droom waargemaakt. 24 September 2004 ging ik mij inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Toen begon mijn grote avontuur waar ik geen moment spijt van heb. Mijn vader zei het jaar daarvoor tegen mij: “Begin voor jezelf, ga die telefoontrainingen geven. Dat wil je altijd al zo graag”.  Als telefoniste en secretaresse op diverse fronten heb ik genoeg ervaring om te starten. Het les geven zat ook al vroeg in mijn genen. Op 14-jarige leeftijd gaf ik al jazzballet, vandaar! Op school werd door de decaan gevraagd: wat wil je worden?. Mijn antwoord was: docent. Ja maar er is geen werk voor, was het antwoord van de decaan. Wat wil je dan? Dan maar kantoor. Na een carrière van telefoniste / receptioniste, juridisch secretaresse en directie secretaresse was de tijd aangebroken om de swing te maken naar het zelfstandig ondernemerschap,. Het ondernemerschap zal al vroeg in mijn genen. Met mijn balletklassen uitgebreid naar 80 leerlingen en verkoopervaring op de markt leer je het vak lesgeven en verkopen echt wel goed, tot op het bot.

Zo zie je maar dat een mensenleven heel anders kan lopen dan gedacht. Voor mij is geen dag hetzelfde, iedere dag is weer anders! Met meer dan 1.250 cursisten opgeleid door het hele land, ben ik supertrots op dit resultaat. Alles wat ik geef is maatwerk. De juiste aandacht en mijn enorme praktijkervaring van 10 jaren lesgeven en coachen maakt mij wie ik nu ben. Dank aan alle klanten, opdrachtgevers en cursisten die mij het vertrouwen en de kans hebben gegeven om mijn bedrijf neer te zetten in de markt.

Op naar de volgende 10 jaren ondernemerschap in hart en nieren.

Met vriendelijke groet,

Esther van Bronkhorst

 

English:

10 Years ago is our trainer Esther van Bronkhorst her business started. With her passion and mission: “I want to learn better very Netherlands telephony” she has her dream fulfilled. 24 September 2004, I register at the Chamber of Commerce in Alkmaar. Then it started my great adventure where I have looked. The year before my father said to me: “beginning for yourself, give that phone go workouts. That you’ve always liked so much “. As a telephonist and Secretary on various fronts, I have enough experience to start. The teaching was also early on in my genes. On my 14 year old age I gave all jazz ballet, hence! On school was by the Dean asked: what do you want to be. My answer was: teacher. Yes but there is no work for, was the answer of the Dean. What do you want then? Than but Office. After a career of receptionist, legal Secretary and Executive Secretary was the time come to the swing to the independent entrepreneurship,. The entrepreneurship will early on in my genes. With my ballet classes expanded to 80 students and sales experience on the market teach you the box teaching and selling really well, to the bone.

So you see that people can run a very different life than previously thought. No day is the same for me, every day is different! With more than 1,250 students trained throughout the country Now, I am very proud of this result. All that I give is customization. Proper attention and my huge practical experience of 10 years teaching and coaching makes me who I am today.

Thanks to all the customers, principals and students who have given me the confidence and the chance to put down my company in the market. On to the next 10 years entrepreneurship at heart.

Best regards,

Esther van Bronkhorst

 

10 Jarig jubileum Esther van Bronkhorst Trainingen & Advies

10 Jarig jubileum Esther van Bronkhorst Trainingen & Advies

 

Geen reacties